Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden


U bent verbonden met de site https://skiverhuur-sport2000.nl eigendom van de vennootschap Sport 2000 France. De toegang tot de website is gratis (behalve via telecommunicatienetwerken).

 • Verantwoordelijke uitgever: Arnaud Benoist , Direction Sport 2000 Montagne.
 • Webhost: Mezcalito - 32 allée Henri Frenay, 38000 Grenoble, Frankrijk.

VENNOOTSCHAP

Sport 2000 France

 • Route d’Ollainville, 91520 Egly, Frankrijk
 • Ondernemingsnummer: HR Evry 421 925 918
 • Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 500 000 euro
 • BTW FR 31 421 925 918
 • Telefoon: +33 1.69.26.20.00
 • Fax: +33 1.69.90.32.89
 • E-mail: resa@sport2000.fr
 • Wettelijk vertegenwoordiger: Thierry LAVIGNE, Président du Conseil d'Administration Coopérative Sport 2000

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze website, erkent u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Deze voorwaaren kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de vennootschap Sport 2000 France.

AANSPRAKELIJKHEID

Sport 2000 France kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de op de website gepubliceerde informatie, die informatief en veranderlijk van aard is.

Sport 2000 France weigert iedere aansprakelijkheid voor het al dan niet toegang krijgen tot de website, en voor welke schade dan ook, hetzij direct, hetzij indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website door de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie.

Sport 2000 France doet er alles aan om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of instrumenten aan te reiken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website.

Sport 2000 France heeft geen controle over websites die niet tot Sport 2000 France behoren die een hyperlink naar deze website bevatten, en wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor hun gebruik.

De foto's die op deze website getoond worden, zijn niet juridisch bindend.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud en het uiterlijk van de website, de grafische vormgeving, afbeeldingen, tekst, logo's, audio- en video-onderdelen zijn exclusief eigendom van Sport 2000 France, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die het eigendom zijn van andere partnerbedrijven.

Volledige of gedeeltelijk reproductie van deze site zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring is verboden in de zin van het Franse Wetboek voor Intellectueel Eigendom ('Code de la Propriété Intellectuelle).

PERSOONSGEGEVENS

Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, vindt u op privacybescherming persoonsgegevens.

COOKIES

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen we naar ons cookiebeleid.

TOEPASSELIJK RECHT

Voor geschillen tussen Sport 2000 France en derden met betrekking tot het gebruik van deze site, is de Franse wetgeving van toepassing.

KLACHT

Voor klachten kan de Klant contact opnemen met de Consumentendienst:

 • door een brief te sturen naar het volgende adres: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – France
 • per e-mail: contact@sport2000.fr.

BEMIDDELAAR IN HANDELSZAKEN

Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek (Code de la consommation), heeft elke Klant de mogelijkheid gratis aanspraak te maken op een bemiddelaar voor elk voorafgaand onopgelost geschil met de betrokken Winkel of via de Consumentendienst.

Om dit recht uit te oefenen, kan de Klant zich tot de Bemiddelaar in handelszaken richten:

Médiateur du Commerce Coopératif et Associé
FCA
77 rue de Lourmel
75015 Paris

Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure: http://www.mcca-mediation.fr/

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal