Algemene huur en verzekeringsvoorwaarden


ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

TUSSEN

De internetgebruiker

Hierna “de Klant” genoemd

EN:

De vennootschap Sport 2000 France,

 • Route d’Ollainville, 91520 Egly, Frankrijk
 • Ondernemingsnummer: HR Evry 421 925 918
 • Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 500 000 euro
 • BTW FR 31 421 925 918
 • Telefoon: +33 1.69.26.20.00
 • Fax: +33 1.69.90.32.89
 • E-mail: resa@sport2000.fr 
 • Wettelijk vertegenwoordiger: Thierry LAVIGNE, Président du Conseil d'Administration Coopérative Sport 2000

Handelend in naam en voor rekening van de winkels die deel uitmaken van het Sport 2000-netwerk in wintersportgebieden, hierna de “Winkelverhuurder(s)”.

De lijst met de skistations waar u onze winkels kunt vinden, kan op deze website geraadpleegd worden via de volgende pagina: http://skiverhuur-sport2000.nl/skigebieden/france-93/index.html

Hierna “de Vennootschap”

INLEIDING

De Vennootschap is door de Verhuurwinkels gemachtigd om op deze website reserveringen te boeken (hierna “de reservering(en)”) door de Klant van verschillende uitrustingen bestemd voor wintersport (hierna “de Huur”).

Deze Algemene huurvoorwaarden (hierna “de AHV”) beogen de voorwaarden vast te leggen voor het reserveren en huren van de verschillende materialen en diensten via de website. Elke Reservering en Huur is aan de naleving van deze AHV gebonden.

Door een Reservering te bevestigen op de website aanvaardt de Klant deze AHV volledig.

Deze AHV kunnen enkel op initiatief van de Vennootschap gewijzigd worden. De voorwaarden die op een Reservering en Huur van toepassing zijn, zijn deze die op de website van kracht zijn op de datum waarop de desbetreffende Reservering ingevoerd wordt.

ARTIKEL 1: UITRUSTING EN DIENSTEN

De diverse uitrustingen en diensten die via de website gereserveerde kunnen worden, zijn gerangschikt volgens categorieën en types. De foto's en afbeeldingen hebben een louter indicatieve waarde; zij dienen als illustratie maar hebben geen enkele juridische waarde.

De Verhuurwinkels verbinden zich ertoe om materiaal te verstrekken dat technisch en kwalitatief overeenstemt met de gereserveerde categorie.

De klant heeft de mogelijkheid om - optioneel - zijn lengte, gewicht en maat voor het gewenste materiaal in te voeren.

De uitrusting is beschikbaar, onder voorbehoud van bevestiging door de Vennootschap. Deze bevestiging gebeurt elektronisch op het door de Klant verstrekte e-mailadres.

ARTIKEL 2: RESERVERINGSMODALITEITEN

2.1- OM TE RESERVEREN VOLGT DE KLANT DE VOLGENDE STAPPEN:

 1. Hij/zij kiest een wintersportgebied.
 2. Hij/zij kiest een huurtermijn van 1 en maximaal 14 dagen door de eerste en laatste dag van de huur te selecteren.
 3. Hij/zij selecteert een Verhuurwinkel die geopend is in het wintersportgebied en in de hierboven geselecteerde periode.
 4. Hij/zij selecteert het gewenste materiaal door de materiaalsoorten van zijn keuze toe te voegen aan zijn reservering.
 5. Hij/zij selecteert de diensten van voornoemde winkel door de diensten van zijn keuze toe te voegen aan zijn reservering.
 6. Hij/zij identificeert zich om online te kunnen reserveren, of verricht een snelle boeking door zijn e-mail en wachtwoord of alleen zijn e-mailadres in te voeren.
 7. Hij/zijn selecteert de vereffeningswijze (volledig of gedeeltelijk), het betaalmiddel (bankkaart, Paypal) en neemt kennis van de Algemene Huurvoorwaarden.
 8. Na aanvaarding van de AHV gaat gaat hij/zijn vervolgens over tot de betaling.

Merk op dat de voorwaarden zoals het betaalmiddel kunnen variëren van winkel tot winkel, en van dag tot dag, naargelang het door de klant gekozen skistation en de periode.

2.2  - BETALEN MET BANKKAART OF VIA PAYPAL

Indien er met een bankkaart of via Paypal betaald wordt, kan er afhankelijk van de Verhuurwinkel tot 24 uur voor de start van de Huur online gereserveerd worden.

De Reservering is slechts geldig wanneer de Vennootschap de bevestiging van Paybox Services SAS heeft ontvangen, die de betalingen via bankkaart of Paypal controleert.

Zodra de bevestiging van Paybox Services SAS is ontvangen, krijgt de Klant een bevestigingsemail van de Reservering toegestuurd, met een bevestiging van het gereserveerde materiaal, de huurperiode en de prijs, alsook de naam en adresgegevens van de Verhuurwinkel.  De Klant moet deze bevestigingsmail afdrukken en tonen in de Verhuurwinkel op de eerste dag van de huurperiode.

Indien de betaling via bankkaart of Paypal geweigerd wordt, wordt de Klant hierover meteen ingelicht op de website. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de voorafgaandelijk geregistreerde Boeking gewoon te annuleren.

ARTIKEL 3: HUURPRIJS

3.1 - PRIJS

De huurprijs wordt bepaald op basis van de categorie van het gereserveerde materiaal, de gereserveerde diensten en de gekozen huurperiode, tegen de tarieven die op de Reserveringsdatum gelden voor de geselecteerde periode.

Alle prijzen zijn inclusief btw en in euro; de dossierkosten zijn niet in deze prijzen (incl. btw) begrepen.

Deze prijs is lager of gelijk aan het winkeltarief van de desbetreffende Verhuurwinkel; Klanten kunnen naargelang de winkel tot 50% korting krijgen op de geafficheerde winkelprijs die op de Reserveringsdatum geldt voor de geselecteerde periode.

De winkelprijzen, kortingen en reducties staan vermeld op de website en worden door elke Verhuurwinkel zelf bepaald.

Materiaal dat rechtstreeks in de winkel gehuurd wordt en dat niet op voorhand gereserveerd werd via de Website, wordt betaald tegen de winkelprijs.

Aanbiedingen op deze Website zijn niet combineerbaar met andere promotionele aanbiedingen die buiten deze Website gedaan worden.

3.2 – BETALING

Om de reservering te kunnen aanvaarden, moet de Klant op het moment van de boeking de prijs geheel of gedeeltelijk vereffenen.

De volledige betaling omvat:

 • Het materiaal tegen de prijs zoals bedoeld in artikel 3.1 hierboven
 • Eventuele promoties ter vervanging van, of die in mindering gebracht worden op, de in artikel 3.1 hierboven bedoelde prijs.
 • De eventuele multirisico skiverzekering
 • De diensten tegen de in 3.1 hierboven bedoelde prijs.
 • Dossierkosten voor een bedrag van € 3,90 (incl. btw)

De gedeeltelijke betaling omvat:

 • Een voorschot van 30% op de prijs zoals bedoeld in artikel 3.1 hierboven.
 • De eventuele multirisico skiverzekering
 • Dossierkosten voor een bedrag van € 3,90 (incl. btw) voor elke reservering.

De betaling van de verschuldigde Reservering wordt verricht:

 • Hetzij via bankkaart met behulp van een beveiligd transactiesysteem (enkel bankkaarten met het logo van CB, Visa, Mastercard, Carte Bleue, e-Carte Blue, die uitgegeven zijn in Frankrijk of deel uitmaken van door GIE Cartes Bancaires erkende internationale netwerken worden aanvaard),
 • Hetzij via een veilige betaling met Paypal.

De transacties worden verricht in euro.

3.3 – BETALING VAN HET RESTEREND SALDO

Bij een gedeeltelijke betaling betaalt de Klant het verschuldigde saldo voor de Reservering rechtstreeks aan de Verhuurwinkel wanneer hij/zij het materiaal komt ophalen.

Bij gebreke kan het verhuur door de Verhurende Winkel geweigerd worden zonder mogelijke teruggave van de aanbetaling.

ARTIKEL 4: GEHUURDE MATERIAAL

4.1 - Afhalen

Het gehuurde materiaal wordt in de Verhuurwinkel afgehaald waar de reservering geboekt werd en die in de e-mail van de Reservering bevestigd werd.

Het gehuurde materiaal wordt ter beschikking gesteld van de persoon die de Reservering geboekt heeft, en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, nadat hij/zij de bevestigingsemail van de Reservering heeft getoond.

Het gehuurde materiaal kan afgehaald worden op de vooravond van de eerste dag van de huurperiode, vanaf het uur dat de Verhuurwinkel aangeduid heeft op de website (meestal 17.00 uur) en afhankelijk van de beschikbaarheid.

De Verhuurwinkel overhandigt de Klant een huurbon met vermelding van (1) het gehuurde materiaal, (2) de afhaaltdatum, (3) de uitrusting en (4) de datum waarop het materiaal teruggegeven moet worden. De Klant ondertekent de bod zodra hij het materiaal heeft ontvangen.

Er kan de Klant om een identiteitsbewijs gevraagd worden om zijn identiteit te bewijzen voor het afhalen van het materiaal.

De Verhurende Winkel mag bovendien een borgsom vragen, bijvoorbeeld onder de vorm van een banklening, om de risico's op schade, diefstal, verlies of breken van het Verhuurde Materiaal te dekken. Het bedrag en de modaliteiten van de borgsom worden door de Verhurende Winkel vastgesteld. Deze borgsom zal door de Verhurende Winkel aan de klant worden teruggegeven wanneer het Verhuurde Materiaal wordt teruggebracht en als er geen afwijkingen zijn geconstateerd, volgens de in het navolgende artikel 9 bepaalde voorwaarden.

Elke vertraging in het afhalen van het gereserveerde Materiaal dient aan de Verhurende Winkel te worden gemeld.

Wanneer het materiaal niet wordt afgehaald vervalt het recht op terugbetaling.

Indien het materiaal te laat door de Klant wordt opgehaald als gevolg van een geval van overmacht, wat hij dient aan te tonen, zal de winkel alles in het werk stellen om het Materiaal alsnog te leveren. Opgemerkt dient te worden dat de Verhuur Vestiging niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet beschikbaarheid van het materiaal (onder overmacht wordt verstaand iedere onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis (als bij jurisprudentie vastgesteld) die buiten zijn wil om geschiedt).

In geval van volledige betaling door de Klant, zal de Vennootschap het verschil binnen 30 dagen terugbetalen, via:

 • Creditering van de bankkaart waarmee de transactie verricht werd
 • Creditering van de Paypal-rekening waarmee de transactie verricht werd

4.2 - Stalling

De stallingsservice stelt de klant in staat zijn materiaal op te bergen in een met een sleutel afgesloten locker binnen of buiten de winkel, zodat hij deze niet mee hoeft te nemen naar zijn verblijfsadres. 
De klant is ervoor verantwoordelijk om te controleren of:

 • De deur van de locker goed gesloten is wanneer hij de stallingsruimte voor ski's verlaat,
 • Het in de locker geplaatste materiaal goed opgeborgen is zodat er geen risico bestaat dat het er bij opening uit valt,
 • Hij er geen waardevolle voorwerp(en) in legt waarvoor hij verantwoordelijk blijft en waarvoor de winkel alle aansprakelijkheid afwijst,
 • Hij in de locker niets heeft achtergelaten wanneer hij de stallingsruimte voor ski's definitief verlaat,

De klant blijft verantwoordelijk voor het materiaal dat hij achterlaat in de stalling voor ski's.
De verhurende winkel kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor een nalatigheid van de klant.

Hoewel alles in het werk is gesteld om de stallingsruimte voor ski's te beschermen en te beveiligen, wijst de verhurende winkel alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, beschadiging of een vergeten voorwerp.

De verhurende winkel zal alle vervolgingen instellen die deze nodig acht in geval van onjuist gebruik of beschadiging van de aan zijn klanten ter beschikking gestelde middelen.
Tarief: de service is gratis of tegen betaling. De prijs voor deze service kan per winkel verschillen. 
De openbare tarieven en kortingen staan op de website en gelden voor elke winkel afzonderlijk. Zolang de voorraad strekt. Kijk hier voor de lijst met deelnemende winkels 

4.3 – Bezorging 

Dankzij de bezorgservice kan de klant het online gereserveerde skimateriaal direct laten bezorgen op zijn verblijfsadres in de wintersportplaats.   

De klant kan de bezorgservice toevoegen aan zijn winkelmandje. 
Deze service biedt de bezorging van het gehuurde materiaal op het door de klant gewenste adres in de wintersportplaats tot de eerste skidag van de klant. 
Aanbod beperkt tot een aantal door de winkel vastgestelde pakketten. Dit aantal wordt door de winkel aan de klant opgegeven wanneer deze contact opneemt om een bezorgadres en een tijd af te spreken. Indien het aantal gehuurde pakketten deze grens echter overschrijdt, verbindt de winkel zich om aan de klant een oplossing aan te bieden, tegen betaling van een toeslag.
De klant verbindt zich om alle noodzakelijke informatie te verstrekken zodat de winkel contact met hem kan opnemen om afspraken te maken over de bezorging. 
Een mobiel telefoonnummer is verplicht voor het gebruik van deze service. 

De winkel verbindt zich om contact op te nemen om samen een tijdblok en een adres (in de plaats van de Sport 2000-winkel) af te spreken, uiterlijk om 17.00 uur op de dag voor de 1e skidag van de klant.  
De winkel deelt tijdens het telefonische contact aan de klant mee welke bijzondere regels er mogelijk gelden. 
Wanneer de verblijfplaats van de klant buiten het door de winkel gedekte gebied ligt, annuleert deze laatste de bezorgservice (indien van toepassing, zie artikel 6 'wijziging van reservering'.   
Wanneer de klant niet aanwezig kan zijn op alle door de winkel voorgestelde tijdblokken of niet te bereiken is voor het maken van een afspraak, wordt de bezorgservice geannuleerd. 

Tarief: de service is gratis of tegen betaling. De prijs voor deze service kan per winkel verschillen. 
De openbare tarieven en kortingen staan op de website en gelden voor elke winkel afzonderlijk. Zolang de voorraad strekt. Kijk hier voor de lijst met deelnemende winkels 


4.4 – Click & Collect

Click and Collect is een service waarbij de klant zijn materiaal kan afhalen in een speciale, door de winkel aangewezen ruimte, “zonder passen” of op een ander adres in de buurt van de winkel.  
De klant verbindt zich om alle noodzakelijke informatie te verstrekken zodat de winkel zijn materiaal kan klaarmaken en hij bij aankomst in het skigebied kan profiteren van de Click & Collectservice. 

Elke vertraging bij het ophalen van het gereserveerde materiaal moet aan de verhurende winkel gemeld worden.
Het niet-afhalen geeft geen recht op vergoeding. (zie algemene huurvoorwaarden artikel 4.1)
Tarief: de service is gratis of tegen betaling. De prijs voor deze service kan per winkel verschillen. 
De openbare tarieven en kortingen staan op de website en gelden voor elke winkel afzonderlijk. 
Alleen bij deelnemende winkels. Zolang de voorraad strekt. Kijk hier voor de lijst met deelnemende winkels 

4.5 – Snelservice

De snelservice stelt de klant in staat om zijn materiaal te passen en af te halen zonder dat hij bij aankomst in de winkel in de rij hoeft te staan. In de winkel is hij met voorrang aan de beurt. 
De klant verbindt zich om alle noodzakelijke informatie te verstrekken zodat de winkel zijn materiaal kan klaarmaken en hij kan profiteren van de snelservice. 

Tarief: de service is gratis of tegen betaling. De prijs voor deze service kan per winkel verschillen. Kijk hier voor de lijst met deelnemende winkels 

De openbare tarieven en kortingen staan op de website en gelden voor elke winkel afzonderlijk. Alleen bij deelnemende winkels. Zolang de voorraad strekt. Kijk hier voor de lijst met deelnemende winkels 

 

ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID

Het gehuurde materiaal is beschikbaar in de Verhuurwinkel gedurende de geselecteerde periode. De huur eindigt dus automatisch op de datum en het tijdstip vermeld op de huurbon.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vertragingen bij de terbeschikkingstelling door de Verhuurwinkel in kwestie.

De Verhuurwinkels zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij het ter beschikking stellen van het gehuurde materiaal voor redenen buiten hun wil om en in gevallen van overmacht. In dergelijke gevallen zal de Verhuurwinkel zijn best doen om, naargelang de beschikbare voorraad in de winkel, de Klant een uitrusting van vergelijkbare of hogere kwaliteit dan het gereserveerde materiaal ter beschikking te stellen, en dit zonder extra kosten.

Klachten over het gehuurde materiaal moeten ten laatste drie werkdagen na afloop van de huurperiode rechtstreeks naar de Verhuurwinkel verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

ARTIKEL 6: WIJZIGEN VAN RESERVERINGEN

Het is niet mogelijk reserveringen te wijzigen op de website.

Alleen onze klantendienst kan wijzigingen aanbrengen op verzoek van de klant via het e-mailadres resa@sport2000.fr met vermelding van:

 • 'Wijziging reservering' als onderwerp van de e-mail;
 • het reserveringsnummer en de aard van de wijziging in de inhoud van de e-mail.

Enkel de onderstaande verzoeken van de klant worden aanvaard:

 • Toevoegen of verwijderen van materiaal en diensten in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijzigen van de huurperiode in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijziging van de winkel voor dezelfde huurperiode.

Behoudens de volgende voorwaarden:

 • Indien de klant zijn reservering wijzigt en de huurkosten hoger uitvallen, zal het verschil aangerekend worden tegen het geldende tarief van de Verhuurwinkel. De Vennootschap behoudt het oorspronkelijk betaalde bedrag. Het extra bedrag wordt bij het te betalen saldo in de winkel opgeteld.
 • Indien het gewijzigde reserveringsbedrag lager is dan het aanvankelijk gefactureerde bedrag:
  • Indien reeds 100% van het reserveringsbedrag online is voldaan, wordt het verschil binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee de betaling is gedaan. 
  • Indien de klant online alleen een aanbetaling heeft gedaan, zal het verschil in mindering worden gebracht op het in de winkel nog te betalen restantbedrag.
 • Indien de Klant de reservering minder dan 48 uur voor de start van de Huur wijzigt, komt deze wijziging overeen met een annulering van de voorgaande reservering overeenkomstig de in artikel 7 hieronder beschreven voorwaarden.

ARTIKEL 7 : RESERVERINGEN ANNULEREN

7.1 – HERROEPINGSRECHT

De Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht; hij kan afzien van de huur van het materiaal, op voorwaarde dat hij dit doet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail van de Reserveringsafdeling, door een verzoek tot afstand:

 • via een schrijven aan: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – Frankrijk,
 • or via het e-mailadres resa@sport2000.fr.
 • of met het herroepingsformulier in bijlage.

De Onderneming stort het ontvangen bedrag terug op het rekeningnummer waarop de aanbetaling is afgeschreven binnen uiterlijk 14 dagen na het verzoek tot afstand.

Na deze termijn van 14 dagen kan de Klant zijn reservering annuleren op de volgende onderstaande voorwaarden.

Op dezelfde wijze geldt het herroepingsrecht niet langer indien de Klant kiest voor een afnamedatum van het materiaal binnen 14 dagen , en indien hij het materiaal niet op de geplande datum komt ophalen, dan wordt de reservering geannuleerd onder de hieronder vermelde voorwaarden.

7.2 – ANNULERING VOOR HET AFHALEN VAN HET GERESERVEERDE MATERIAAL 

Het is niet mogelijk reserveringen te annuleren op de website.

Alleen onze klantendienst is gemachtigd om annuleringen uit te voeren op verzoek van de klant via het e-mailadres resa@sport2000.fr met vermelding van:

 • 'Annulering reservering' als onderwerp van de e-mail;
 • het reserveringsnummer en de reden van de annulering in de inhoud van de e-mail

Annuleringen zijn onderworpen aan de voorwaarden in de volgende tabel:

Annuleringsvoorwaarden  De Vennootschap weerhoudt  De Vennootschap betaalt de klant terug
Indien de Klant de reservering annuleert na de herroepingsrechtperiode (14 dagen) en meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw) Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Na de herroepingsrechtperiode (14 dagen), indien de klant de reservering annuleert tussen 30 en 7 dagen voor de aanvang van de Huur

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

9% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Na de herroepingsrechtperiode (14 dagen), indien de klant zijn reservering annuleert tussen 6 en 3 dagen voor de aanvang van de Huur

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

15% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen max. 30 dagen
Indien de klant zijn reservering minder dan 3 dagen voor de aanvang van de Huur annuleert

Dossierkosten van € 3,90 (incl. btw)

30% van het bedrag van het gehuurde materiaal
Het saldo van het betaalde bedrag binnen maximaal 30 dagen bij volledige betaling

Echter wanneer de annulering het gevolg is van een gebeurtenis van overmacht (iedere onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis die buiten zijn wil om geschiedt), wat door de Klant aangetoond dient te worden, houdt de Onderneming dossierkosten in ten bedrage van € 3,90 incl. belastingen en zal het saldo van het door de Klant gestorte bedrag binnen maximaal 30 dagen terugbetalen.

Indien de geannuleerde reservering terugbetaald wordt aan de Klant, zal deze terugbetaling gebeuren via:

 • Creditering van de bankkaart waarmee de transactie verricht werd
 • Creditering van de Paypal-rekening waarmee de transactie verricht werd

7.3 – ANNULERING NA HET AFHALEN VAN HET MATERIAAL

Nadat de klant het materiaal afgehaald heeft, en de klant het materiaal dus uit de winkel meegenomen heeft, is annuleren niet langer mogelijk. De klant kan dan ook niet eisen dat de betaalde bedragen voor de reservering terugbetaald worden.

7.4 – NIET-AFHALEN VAN HET MATERIAAL

Wanneer het materiaal niet wordt afgehaald, houdt de Onderneming € 3,90 (alle belastingen inbegrepen) aan dossierkosten af en 30% van het bedrag van het verhuurde materiaal.

Elke klacht is ontvankelijk binnen een termijn van 2 maanden te tellen vanaf de datum van de 1e voorziene skidag.

7.5 -   GEZONDHEIDSCRISIS

Sport 2000 betaalt uw reservatie voor 100%* terug als u uw skireis door de huidige gezondheidssituatie moet annuleren. 

U kunt uw reis tot 48 uur vóór uw eerste skidag annuleren als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet**: 

 • U of een lid van uw groep moet verplicht in quarantaine*** 
 • U bevindt zich in een regio waarvoor er reisbeperkingen gelden (reisverbod of quarantaine)****
 • Er gelden reisberperkingen voor het skioord waar u naartoe gaat en dat tijdens de periode waarvoor u gereserveerd heeft. 
 • Uw vliegtuig of trein werd vanwege COVID-19 geannuleerd****
 • Uw accomodatie kan u vanwege COVID-19 niet ontvangen**** 
 • Het skioord waar u naartoe gaat heeft zijn skiliften voor onbepaalde tijd stilgelegd vanwege COVID-19


De winkels van Sport 2000 verwelkomen u de hele winter lang met respect voor de coronamaatregelen. Onze teams doen er alles aan om u te beschermen tegen COVID-19 en de verspreiding van het virus tegen te gaan. We willen ook onze klanten vragen om voldoende afstand te houden in onze Sport 2000-winkels.  


*Bij annulatie betaalt Sport 2000 u het volledige bedrag terug dat u online betaald heeft (inclusief de dossierkosten van € 3,90).
***De situatie verandert voortdurend, maar Sport 2000 doet er alles aan om zich aan alle mogelijke beperkingen aan te passen. 
 ***Als u uw reservatie om deze reden wenst te annuleren, moet u een medisch attest voorleggen waarop duidelijk staat dat u voor een deel van de gereserveerde periode of de volledige periode in quarantaine zit. 
 ****Op vertoon van een bewijsstuk. 

ARTIKEL 8: TERMIJN

De Huurtermijn is de periode die op de Reservering vermeld staat.

Een werkdag begint om 09.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Deze termijn kan niet gewijzigd worden zonder voorafgaande goedkeuring van de Verhuurwinkel.

ARTIKEL 9: GEBRUIK / VERANTWOORDELIJKHEID / TERUGBRENGEN

Het gehuurde materiaal wordt uitsluitend door de Verhuurwinkel af- of bijgesteld.

De klant is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal zodra hij het in ontvangst neemt. Hij blijft er verantwoordelijk voor tot hij het integraal teruggegeven heeft.

Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en geschikt voor normaal gebruik. Het dient dan ook in dezelfde staat teruggebracht te worden.

Elk eventueel voorbehoud op de staat van het Verhuurde Materiaal dient aan de Verhurende Winkel te worden gemeld wanneer het Materiaal wordt afgehaald; er wordt een vermelding van gemaakt op de huurbon.

Zo niet worden klachten nadien niet aanvaard.

Bij het aflopen van de op de huurbon vermeld huurtermijn, indien het materiaal niet teruggebracht wordt op de voorziene datum en tijdstip, blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat hij in zijn bezit heeft tot hij het effectief terugbezorgt.

Het gehuurde materiaal moet op het einde van de dag van de in de huurbon voorziene termijn teruggebracht worden of de dag nadien vóór 10 uur. Wanneer het materiaal de dag nadien om 10 uur nog niet teruggebracht werd, kan de Verhuurwinkel een extra dag huur per dag vertraging aanrekenen, tegen het geldende winkeltarief.

U kunt zich rechtstreeks in de winkel verzekeren tegen verlies, diefstal of breken.

Wanneer het materiaal niet teruggebracht wordt, kan er een vergoedingsprocedure ingesteld worden, waarvan de kosten voor rekening zijn van de Klant.

De Verhurende Winkel zal het materiaal aan de klant factureren tegen zijn marktwaarde (alle belastingen inbegrepen) met vermindering van zijn veroudering.

In de veronderstelling dat de Verhurende Winkel een borgsom heeft gevraagd, geschiedt deze facturatie met name middels het behouden van deze borgsom.

De klant heeft de mogelijkheid om zich in te dekken tegen het risico van diefstal en breuken van het gehuurde materiaal, alsook tegen het risico op annuleringen of reisonderbrekingen door een multiriscio skiverzekering af te sluiten (artikel 10 hieronder).

De klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal, met uitzondering van normale slijtage of verborgen gebreken. Voor iedere andere schade blijft hij/zij aansprakelijk en moet hij/zij bijgevolg de reparatie- of vervangingskosten van dit materiaal betalen, tot een maximaal bedrag van de vervangingswaarde in nieuwstaat tegen de actuele winkelprijs, bovenop de huurprijs. De Klant verbindt zich ertoe deze kosten te betalen bij het terugbrengen van het gehuurde materiaal, eventueel door verrekening van de waarborg uit artikel 4 van de onderhavige AHV. Reparaties worden uitsluitend door de Verhuurwinkel uitgevoerd.

ARTIKEL 10: MULTIRISICO SKIVERZEKERING

De klant heeft de mogelijkheid om zich in te dekken tegen diefstal en breuken van het gehuurde materiaal, alsook tegen het risico op annuleringen of reisonderbrekingen door een multiriscio skiverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Alle verzameld persoonsgegevens van de Klant zijn noodzakelijk om de reservering te kunnen verwerken.

Krachtens de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, heeft de Klant het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten schrappen; hiervoor verwijzen we naar de “Wettelijke informatie” van deze website.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud van deze website, de grafische vormgeving, afbeeldingen, tekst, logo's audio- en video-onderdelen zijn exclusief eigendom van de Vennootschap, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die het eigendom zijn van andere partnermaatschappijen. 

De gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap is verboden en vormt een inbreuk op de Franse wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Krachtens de beschikkingen van het Wetboek van intellectueel eigendom is het verboden om de merken of logo's van de Vennootschap of haar partners te reproduceren op basis van onderdelen van deze website zonder de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap of de eigenaar van het merk.

ARTIKEL 13: ONDEELBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN

De nietigheid, onwettigheid of ongeldigheid van één clausule van de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden betekent niet dat de andere clausules van de Algemene huurvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zijn.

ARTIKEL 14: KLACHT

Voor klachten kan de Klant contact opnemen met de Consumentendienst:

 • door een brief te sturen naar het volgende adres: Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – France
 • per e-mail: contact@sport2000.fr.

BEMIDDELAAR IN HANDELSZAKEN

Wanneer het hierboven bedoelde beroep uitgeput is, met andere woorden als het antwoord op de klacht van de klant hem niet bevalt of als hij na 1 maand na het neerleggen van de klacht geen antwoord heeft ontvangen, kan de klant zich gratis wenden tot de bemiddelaar van de Commerce Coopératif et Associé, die bevoegd is om elk geschil te behandelen betreffende de uitvoering van het verkoopcontract of de dienstverlening die door de onderhavige algemene voorwaarden worden gedekt: per post op het volgende adres: Médiateur du Commerce Coopératif et Associé – FCA - 77 rue de Lourmel – 75015 PARIS, of via de website van de bemiddelaar www.mcca-mediation.fr waar het Bemiddelingshandvest Charte de la Médiation du Commerce Coopératif et Associé kan worden gevonden, evenals de te leveren bewijsstukken.

In toepassing van artikel 14.1 van de Verordening (UE) n°524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt de klant geïnformeerd over de mogelijkheid zich te wenden tot de onlinegeschillenbeslechting ofwel het ODR-platform (Online Dispute Resolution) dat door de Commissie te zijner beschikking is gesteld en toegankelijk is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

De klant kan de Onderneming eveneens per e-mail bereiken op het volgende e-mailadres: contact@sport2000.fr

ARTIKEL 15: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige AHV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

BIJLAGE :HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van SPORT 2000 France,

Ik/wij (*) informeer/ informeren u (*) over de herroeping van mijn/ onze (*) contract voor onderstaande dienst:

 • Naam (namen) en artikelnummer(s) van gereserveerd materiaal:
 • Reserveringsdatum:
 • Reserveringsnummer:
 • Naam skistation:
 • Naam verhuurwinkel:
 • Reservering op naam van:
 • Adres:

Handtekening van de klant (alleen bij invullen papieren versie):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzenden aan:

Route d’Ollainville – 91540 Egly

serviceclient@sport2000.fr.


ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Zoals elk verzekeringsovereenkomst omvat dit contract wederzijdse rechten en plichten. Dit contract is onderworpen aan de Franse Code des Assurances (verzekeringswet). Deze rechten en plichten staan hieronder beschreven.

ANNULERING

Met de annulatieverzekering worden de kosten voor het annuleren van het gehuurde skimateriaal voor het vertrek terugbetaald, binnen de limieten van de bedragen en franchise in de tabel 'Overzicht van de waarborgen', die voor rekening van de Verzekerde blijven en door Sport 2000 aangerekend worden krachtens de algemene huurvoorwaarden voor het huren van skimateriaal, indien de Verzekerde niet kan vertrekken om een van de volgende redenen:

 • Accidenteel overlijden, ongeval of ziekte waardoor de Verzekerde zich niet op eigen kracht kan verplaatsen, hospitalisatie, met inbegrip van een terugval of verslechtering van een ongeval of een voorafbestaande ziekte voor het afsluiten van deze verzekering, met dien verstande dat voor de berekening van de terugbetaling, de datum waarop de verslechtering, evolutie of terugval voor het eerst vastgesteld werd:
  • van de Verzekerde,
  • van zijn/haar Partner,
  • van een familielid (zoals gedefinieerd in dit contract), of
  • elke persoon die gebruikelijk bij hem/haar woont.
 • Ernstige ziekte of overlijden (met inbegrip van ernstige ziekte als gevolg van een epidemie of pandemie die uitgeroepen is in de 30 dagen voorafgaand aan het vertrek):
  • van de Verzekerde,
  • van zijn/haar Partner,
  • van een familielid (zoals gedefinieerd in dit contract), of
  • elke persoon die gebruikelijk bij hem/haar woont.
 • Zwangerschap waarvan men op het moment van de aansluiting nog niet op de hoogte was en die onverenigbaar is met de reis, omwille van de aard van de reis zelf, pathologische zwangerschap, miskraam, therapeutische zwangerschapsonderbreking, bevallingen en de gevolgen ervan vóór de achtste maand.
 • Aanzienlijke materiële schade (van meer dan 50%) of diefstal op de woonplaats van de Verzekerde of de bedrijfsruimte waarvan zij eigenaar of huurder zijn of die zij gratis betrekken, en waarbij het absoluut noodzakelijk is dat zij ter plekke aanwezig zijn om de nodige daden van bewaring te stellen.
 • Ontslag om economische redenen op voorwaarde dat de procedure niet opgestart werd voor het afsluiten van de verzekering.
 • Vinden van een betaalde job of een betaalde stage voor het vertrek terwijl hij/zijn ingeschreven was bij het nationale arbeidsbureau, met uitzondering van verlengingen of hernieuwingen van een arbeidscontract of stage.
 • Wijziging of intrekking van betaald verlof om te reizen waarvoor de werkgever eerst toestemming gegeven had, onder voorbehoud van de toepassing van een minimale franchise van 20% van de schadevergoeding. Dit geldt niet voor personen die een vrij beroep uitoefenen, managers en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven.
 • Oproep voor een herexamen aan de universiteit op een datum tijdens de reis, op voorwaarde dat op het moment dat bij het afsluiten van de verzekering hij/zijn niet wist dat hij/zij niet geslaagd was voor het examen.
 • Geweigerde toegang aan boord na het opnemen van de temperatuur van begunstigde/verzekerde bij diens aankomst op de luchthaven van vertrek.
 • Het verkrijgen van een baan of een stage via een arbeidsbureau, onder de voorwaarde dat de persoon in kwestie bij het arbeidsbureau is ingeschreven als werkzoekende en de arbeidsovereenkomst of de stage voor of tijdens de reis aanvangt. Wijziging van de aard van de arbeidsovereenkomst is niet gedekt (bv. omzetting van een tijdelijke overeenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde tijd).
 • Oproep, op een datum tijdens de geplande reis en die nog niet gekend was op het moment waarop de verzekering afgesloten werd, die niet uitgesteld kan worden en waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is omwille van een van de onderstaande administratieve redenen:
  • oproep met het oog op de adoptie van een kind; 
  • oproep als getuige of als jurylid van een assisenproces;
 • Weigering van een toeristenvisum door de autoriteiten van het land dat gekozen werd voor de vakantie, mits er geen voorgaande aanvraag ingediend werd die reeds door deze autoriteiten afgewezen werd bij een eerdere reis.
 • diefstal van identiteitskaart of paspoort 48 uur voor het vertrek indien deze documenten onontbeerlijk zijn voor de reis.
 • ZWARE SCHADE AAN UW VOERTUIG in de 48 uur voor het vertrek en voor zover deze niet gebruikt kan worden om zich te begeven naar uw vakantieoord of de door de organisator bepaalde plaats van afspraak. Vinden van een baan of stage via de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Pôle emploi) op voorwaarde dat de persoon ingeschreven is als werkzoekende bij Pôle Emploi en de baan of stage voor of tijdens de reis start. Wijzigingen van het arbeidscontract worden niet gedekt (bv. omzetting bepaalde naar onbepaalde duur)
 • Door uw leidinggevenden beroepshalve opgelegde OVERPLAATSING die u niet zelf aangevraagd hebt, met uitsluiting van bedrijfsleiders, vrije beroepen, handwerkers en tijdelijke werknemers uit de amusementssector. Een franchise van 25% blijft voor uw rekening.
 • Contra-indicatie en gevolgen van inentingen.

OVERZICHT VAN WAARBORGEN

GARANTY BEDRAGEN EN LIMIETEN
Annulering Maximaal 300 euro per verzekerde
Maximum per gebeurtenis 5000 euro
Franchise van 10% bij annulering minder dan 48 uur voor vertrek  

BEREKENING VAN DE TERUGBETALING VAN DE ANNULERINGSKOSTEN

Wanneer de Verzekerde deze optie gekozen heeft en de annulering tussen de ingangsdatum van de verzekering en 48 uur voor het vertrek plaatsvindt, betaalt de Verzekeraar het door verzekerde daadwerkelijk betaalde bedrag, na aftrek van belastingen, verzekeringspremies en dossierkosten.

Wanneer de Verzekerde deze optie kiest en de annulering minder dan 48 uur voor het vertrek plaatsvindt, betaalt de Verzekeraar een bedrag van maximaal 100% van de door Sport 2000 aangerekende kosten voor de huur van ski's conform de algemene huurvoorwaarden, na aftrek van belastingen, verzekeringspremies en dossierkosten en een franchise van 10% op het door de Verzekeraar terugbetaalde bedrag.

REISONDERBREKING

Indien de verzekerde de door dit contract gewaarborgde reis moet onderbreken, verbindt de Verzekeraar zich ertoe om de verzekerde te vergoeden voor de dagen waarop de gehuurde skiuitrusting niet gebruikt werd, waarvoor de verzekerde geen terugbetaling, vervanging of compensatie kan eisen van de dienstverlener, in geval van: 

 1. Overlijden, ernstige ziekte, ernstig lichamelijk ongeval waardoor de verzekerde zich niet op eigen kracht kan verplaatsen, hospitalisatie, inclusief bij terugval of verslechtering van ongevallen of voorafbestaande ziektes voor het afsluiten van deze verzekering: van de verzekerde, zijn/haar wettelijke of feitelijke partner, zijn/haar (groot)ouders of nakomelingen tot in de tweede graad, schoonouders, schoonbroers- of zussen, zwagers, schoonzoons en -dochters en iedere andere persoon die gewoonlijk met de verzekerde samenleeft.
 2. Aanzienlijke materiële schade (van meer dan 50%) of diefstal op de woonplaats van de Verzekerde of de bedrijfsruimte waarvan zij eigenaar of huurder zijn of die zij gratis betrekken, en waarbij het absoluut noodzakelijk is dat zij ter plekke aanwezig zijn om de nodige daden van bewaring te stellen.
 3. Oproep, op een datum tijdens de geplande reis en die nog niet gekend was op het moment waarop de verzekering afgesloten werd, die niet uitgesteld kan worden en waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is omwille van een van de onderstaande administratieve redenen: 
  1. oproep met het oog op de adoptie van een kind; 
  2. oproep als getuige of als jurylid van een assisenproces;
  3. oproep voor een herexamen aan de universiteit op een datum tijdens de reis, op voorwaarde dat op het moment dat bij het afsluiten van de verzekering hij/zijn niet wist dat hij/zij niet geslaagd was voor het examen.

De terugbetaling zal prorata temporis geschieden.

OVERZICHT VAN WAARBORGEN

WAARBORG: BEDRAGEN EN LIMIETEN
Reisonderbreking Maximaal 300 euro per verzekerde
Maximum per gebeurtenis 5000 euro

 

DIEFSTAL EN BREUK

 • Bij accidentele materiële schade aan het gewaarborgde skimateriaal: vergoeding van de reparatiekosten of vervangingskosten voor het gewaarborgde skimateriaal indien het niet meer gerepareerd kan worden of economisch onherstelbaar is, binnen een limiet van € 600 per gewaarborgd skimateriaal en na aftrek van een franchise.
 • Bij gewone diefstal of diefstal met braak van het gewaarborgde skimateriaal: vergoeding van de kosten voor de vervanging van het gewaarborgde skimateriaal, binnen een limiet van € 600 per gewaarborgd skimateriaal en na aftrek van een franchise.

De franchise voor rekening van de verzekerde wordt bepaald op basis van de categorie van het gewaarborgde skimateriaal:

 • € 25 voor ski's, snowboards of baby/kindersets, blauwe en rode categorie.
 • € 40 voor ski's, snowboards of volwassenensets uit de categorie primo, groen, blauw, rood, mini ski, zwart, free style.
 • € 50 voor ski's of sets van de categorie diamant, free ride, free rando, infinity.

De waarborg is beperkt tot één enkele gebeurtenis per gewaarborgd skimateriaal en per verzekeringstermijn.

SCHADEVERGOEDING

Bij diefstal of breuk van het materiaal is de procedure voor schadevergoedingen als volgt:

 • De verzekerde betaalt de winkel waar hij het materiaal afgehaald heeft het volledige schadebedrag.
 • Nadat het gewaarborgde schadegeval onderzocht en goedgekeurd is, betaalt de verzekeraar een schadevergoeding aan de verzekerde voor de herstelkosten of vervangingskosten van het gewaarborgde skimateriaal voor rekening van de verzekerde, na aftrek van de contractuele franchise.

UITSLUITINGEN

SPECIFIEKE UITSLUITINGEN MET BETREKKING TOT DE VERZEKERING ANNULERING/REISONDERBREKING

 • Ongevallen die opzettelijk veroorzaakt of uitgelokt worden door de Verzekerde of de begunstigde van het contract.
 • De gevolgen van zelfmoord of een zelfmoordpoging door de Verzekerde.
 • Het innemen van drugs, verdovende middelen en vergelijkbare stoffen en medicijnen die niet door een erkende geneesheer voorgeschreven werden en hun gevolgen.
 • De gevolgen van een alcoholische toestand waarbij de Verzekerde een zuiver alcoholgehalte in het bloed heeft dat gelijk aan of hoger is dan het niveau dat in de Franse verkeerswetgeving vastgelegd is.
 • Mentale of zenuwziektes die leiden tot een hospitalisatie.

Ook de ongevallen die zich in de volgende omstandigheden voordoen, zijn uitgesloten:

 • Indien de Verzekerde voor beroepsdoeleinden aan sport doen, een sport beoefent of deelneemt aan een tocht voor amateurs waarbij een motorvoertuig over land, te water en in de lucht gebruikt wordt.
 • Indien de Verzekerde als piloot of passagier gebruikmaakt van een ultralicht vliegtuig (ULV), deltavlieger, vliegende vleugel, parachute of schermvliegen (paragliding).
 • Indien de Verzekerde betrokken raakt bij vechtpartijen (behalve in een geval van wettelijke zelfverdediging), misdaden.

UITSLUITINGEN MET BETREKKING TOT DE WAARBORG DIEFSTAL EN BREUK

Diefstal van het gewaarborgde materiaal in het skioord tussen 18 (achttien) uur en 9 (negen) uur 's ochtends;
Andere diefstal (behalve diefstal met braak) tussen 18 (achttien) uur en 9 (negen) uur 's ochtends;
Verlies, inclusief verlies als gevolg van overmacht of de verdwijning van het gewaarborgde skimateriaal;
Andere schade dan accidentele materiële schade;
Schade aan de externe delen van het gedekte skimateriaal die geen nadelig effect heeft op de goede werking ervan zoals krassen, schilfers, krassen;
Schade die voortvloeit uit het niet-respecteren van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de Sport 2000 winkel waar het gewaarborgde skimateriaal afgehaald werd;
Schade die betrekking heeft op de garantie van de fabrikant, distributeur of monteur;
Opzettelijke of bedrieglijke fouten van de Verzekerde.

TERRITORIALITEIT

De dekking geldt voor elke gedekte gebeurtenis die zich in continentaal Frankrijk voordoet.

WANNEER EEN SCHADEGEVAL ZICH VOORDOET

SCHADEAANGIFTE

Behalve in onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, moet de Verzekerde zijn schadegeval melden aan GRITCHEN ASSURANCES – Sinistre Sport 2000 (adres van GRITCHEN), hetzij schriftelijk (CS 70139 – 18021 BOURGES CEDEX- FRANCE) hetzij via e-mail aan sinistres@gritchen.fr binnen 5 (vijf) werkdagen nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan, zoniet vervalt de waarborg. Deze termijn bedraagt slechts 2 (twee) dagen voor gevallen van diefstal.

VOOR DE WAARBORGEN ANNULERING/REISONDERBREKING

 • Documenten die nodig zijn voor de afhandeling van schadegevallen
 • Documenten vereist bij alle schadeaangiftes:
  • Een gedetailleerd schadeaangifteformulier
  • Een kopie van de bevestigingsmail van de reservering van de huur waarin de intekening op de verzekering Annulering - Diefstal en Breuk vermeld staat.
 • Documenten die in de volgende omstandigheden vereist zijn:
  • Overlijden, ongeval of ziekte: overlijdensverklaring of medisch attest, trouwboekje (indien het slachtoffer niet de Verzekerde is)
  • Zwangerschap: medisch attest 
  • Contra-indicatie voor inentingen: medisch attest
  • Ontslag om economische redenen ontslagbrief
  • Werk gevonden: verklaring van de werkgever
  • Wijziging of intrekking van betaald verlof: verklaring van de werkgever 
  • Oproep: kopie van de oproepingsbrief waarop de afgiftedatum vermeld staat
  • Visum geweigerd: kopie van het paspoort en verklaring onder ede dat er zich voordien geen andere weigering voorgedaan heeft. 
  • Diefstal: kopie van het attest van klachtneerlegging

Wanneer blijkt dat er bijkomende medische documenten of andere bewijsstukken nodig zijn om het schadegeval af te handelen, zal de Verzekerde hiervan persoonlijk ingelicht worden door het centrum dat de schadegevallen beheert of de Verzekeraar.

SCHADEVERGOEDING

De schadevergoeding kan slechts uitbetaald worden na overhandiging van een volledig dossier met alle bewijstukken die het centrum dat de schadegevallen beheert gevraagd heeft. 
Zodra de partijen akkoord gaan, wordt de schadevergoeding binnen een termijn van 15 dagen uitbetaald.

Indien een deskundigenonderzoek noodzakelijk zou blijken voor de afhandeling van het schadegeval en de Verzekerde of de wettelijk vertegenwoordiger zonder geldige reden weigert zich hieraan te onderwerpen en, indien hij/zij, na een waarschuwing per aangetekende brief achtenveertig uur op voorhand blijft weigeren, zal de Verzekeraar zich genoodzaakt zien om hem het recht op schadevergoeding voor het desbetreffende schadegeval te ontzeggen.

VOOR DE WAARBORG DIEFSTAL EN BREUK

Bij diefstal met braak of gewone diefstal 

 • Zo snel mogelijk een klacht neerleggen bij de bevoegde instanties, waarop de diefstal en de omstandigheden beschreven moeten worden. 
 • Het schadegeval aangeven bij GRITCHEN ASSURANCES– door de volgende documenten in te dienen: het oorspronkelijk attest van klachtneerlegging waarin uitdrukkelijk vermeld staat of het om een gewone diefstal of diefstal met braak gaat en een verklaring onder ede waarin de exacte omstandigheden van het schadegeval beschreven worden (datum, uur en plaats van het schadegeval).

Bij accidentele schade

 • Het schadegeval aangeven bij GRITCHEN ASSURANCES– door de volgende documenten in te dienen: een verklaring onder ede waarin de exacte omstandigheden van het schadegeval beschreven worden (datum, uur en plaats van het schadegeval) en de verklaring van de Sport 2000 winkel waarin de materiële schade aan het gewaarborgde skimateriaal beschreven wordt. 

De instructies van GRITCHEN ASSURANCES opvolgen.

MUTUAIDE ASSISTANCE kan het advies vragen van een deskundige of onderzoeker en ieder ander bewijsstuk dat als noodzakelijk geacht wordt voor de rechtmatigheid van de schadevergoeding.

SCHADELOOSSTELLING

Na instructies en aanvaarding van het onder de dekking vallende schadegeval, zal Verzekeraar de verzekerde de kosten van herstel dan wel vervanging van het onder de dekking vallende skimateriaal vergoeden.

INGANGSDATUM EN DUUR VAN DE AANSLUITING EN DE WAARBORGEN

De ingangsdatum van de aansluiting en de ingangsdatum van de waarborgen zijn dezelfde. Onder voorbehoud van de effectieve betaling van de premie, gaat de aansluiting in op de dag waarop het gewaarborgde skimateriaal opgehaald wordt in de winkel.

De duur van de aansluiting en de duur van de waarborgen zijn dezelfde. Ze stemmen overeen met de huurtermijn van het gewaarborgde skimateriaal zoals aangegeven op het moment van de reservering op de website van Sport 2000.

De aansluiting en waarborgen eindigen:

 • na afloop van de geldigheidsduur van de waarborgen;
 • in alle andere gevallen voorzien in de Franse verzekeringswetgeving (Code des Assurances) en met name wanneer de premies niet betaald worden of wanneer het gewaarborgde skimateriaal verdwenen of volledig vernield is, waardoor de waarborg niet langer van kracht is.

PREMIES

De verzekeringspremie wordt bepaald op basis van het verzekerde skimateriaal en het aantal huurdagen.
Deze moet tegelijk met de betaling van de reservering op de website van Sport 2000 van het verzekerde skimateriaal worden voldaan.

WELKE ALGEMENE UITSLUITINGEN GELDEN ER VOOR AL ONZE DEKKINGEN?

Wij kunnen niet optreden wanneer uw aanspraken op dekking of prestaties voortvloeien uit schade die het gevolg is van: 

 • Prestaties waarom niet tijdens de reis verzocht is of die niet door ons georganiseerd of met ons afgesproken zijn, geven geen recht op een vergoeding of schadeloosstelling achteraf;
 • De kosten van maaltijden en hotel, met uitzondering van de in de tekst van de dekkingen vermelde kosten;
 • Door verzekerde met opzet veroorzaakte schade en schade als gevolg van zijn deelname aan een misdrijf, overtreding of een rel, behalve in geval van rechtmatig verweer;
 • Het bedrag van veroordelingen en de gevolgen daarvan;
 • Het gebruik van verdovende middelen of drugs die niet medisch zijn voorgeschreven;
 • Een staat van dronkenschap;
 • Douanekosten;
 • Deelname aan een wedstrijdsport of rally die recht geeft op een nationale of internationale klassering, georganiseerd door een sportfederatie die een licentie bezit, evenals trainingen voor dergelijke competities;
 • Het beroepsmatig beoefenen van welke sport dan ook;
 • Deelname aan wedstrijden of uithoudings- of snelheidsproeven en voorbereidende testen daarvoor aan boord van een land-, water- of luchtvoertuig;
 • De gevolgen van niet-naleving van de erkende veiligheidsregels voor het beoefenen van een recreatieve sportactiviteit;
 • Kosten gemaakt na terugkeer van de reis of na afloop van de dekking;
 • Ongevallen voortvloeiend uit uw deelname, zelfs als amateur, aan de volgende sporten: motorsporten (ongeacht het gebruikte motorvoertuig), luchtsporten, alpinisme in het hooggebergte, bobsleeën, jacht op gevaarlijke dieren, ijshockey, skeleton, vechtsporten, speleologie, wintersporten met een internationale, nationale of regionale klassering;
 • Het opzettelijk niet in acht nemen van de regelgeving van het bezochte land of het beoefenen van activiteiten die niet zijn toegestaan door de plaatselijke autoriteiten;
 • Officiële verboden, inbeslagname of dwangmaatregelen door de openbare macht;
 • Het gebruik door verzekerde van luchtvaarttoestellen;
 • Het gebruik van oorlogsvoertuigen, explosieven en vuurwapens;
 • Schade als gevolg van een opzettelijke of frauduleuze fout van verzekerde overeenkomstig artikel L.113-1 van de Code des assurances (Franse verzekeringswet);
 • Zelfmoord en poging tot zelfmoord;
 • Epidemieën, vervuiling, natuurrampen, tenzij anders bepaald;
 • Burgeroorlog of oorlog, oproer, stakingen, volksbewegingen, terroristische daden, gijzeling;
 • Atoomsplitsing of elke straling afkomstig van een energiebron van radioactieve aard.

ALGEMENE BEPALINGEN

Zoals elke verzekering brengt deze overeenkomst wederzijdse rechten en plichten mee. Deze verzekering wordt geregeld door de Code des assurances (Franse assurantiewet). Deze rechten en plichten worden op de volgende pagina's uiteengezet.
Dit is een collectieve schadeverzekeringsovereenkomst die door Gritchen Affinity is afgesloten bij MUTUAIDE ASSISTANCE. Deelname hieraan is niet verplicht.
Bijlage bij artikel A. 112-1
Informatiedocument ten behoeve van het uitoefenen van het recht op terugtrekking zoals vastgelegd in artikel L. 112-10 van de Code des assurances :

Wij raden u aan na te gaan of u niet al begunstigde bent van een dekking van een van de risico's die onder deze nieuwe overeenkomst gedekt zijn. Als dat het geval is, heeft u gedurende veertien (kalender)dagen na het sluiten ervan het recht om zonder kosten of boete af te zien van deze overeenkomst, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

-    u heeft deze overeenkomst niet voor beroepsmatige doeleinden gesloten;
-    deze overeenkomst vormt een aanvulling op de koop van een goed of een dienst verkocht door een leverancier;
-    u levert bewijs dat u al gedekt bent voor een van de risico's die gedekt zijn op grond van deze nieuwe overeenkomst;
-    de overeenkomst waarvan u wilt afzien is niet volledig uitgevoerd; 
-    u heeft geen enkel gedekt schadevoorval geclaimd op grond van deze verzekering.

Onder deze omstandigheden kunt u een beroep doen op uw recht om af te zien van deze overeenkomst door middel van een brief of elke andere duurzame drager aan de verzekeraar van de nieuwe overeenkomst, vergezeld van een bewijs dat voor u al een dekking geldt voor een van de risico's die gedekt zijn in de nieuwe overeenkomst. De verzekeraar moet de betaalde premie binnen dertig dagen na uw beroep op terugtrekking aan u terugbetalen. 

Als u wilt afzien van uw overeenkomst, maar u voldoet niet aan alle hierboven vermelde voorwaarden, ga dan na wat de voorwaarden voor terugtrekking in uw andere overeenkomst zijn.

Aanvullende informatie:
De terugtrekkingsbrief waarvoor een model u hierna wordt aangeboden voor de uitoefening van dit recht moet per brief of elk andere duurzame drager worden gestuurd naar: Gritchen Affinity – 27, rue Charles Durand – CS70139 – 18021 Bourges (Frankrijk):
“Ondergetekende, dhr/mw ................., wonend te ........................., ziet op grond van artikel L 112-10 van de Code des assurances af van zijn overeenkomst nr. ..................., afgesloten bij MUTUAIDE ASSISTANCE. Ik verklaar dat ik op de datum van verzending van deze brief niet op de hoogte ben van een schade die zou kunnen leiden tot een beroep op een dekking van de overeenkomst. “

Gevolgen van de terugtrekking:
De uitoefening van het recht op terugtrekking binnen de in het kader hierboven vermelde termijn brengt ontbinding van de overeenkomst mee vanaf de datum van ontvangst van de brief of elke andere duurzame drager. Zodra u kennis heeft genomen van een schadegebeurtenis die een beroep dekking van de overeenkomst zou kunnen meebrengen, kunt u dit recht niet meer uitoefenen. 
In geval van terugtrekking bent u alleen verplicht tot betaling van het deel van de premie over de periode waarover risico is gelopen; deze periode wordt berekend tot aan de datum van ontbinding.
De volledige premie blijft echter verschuldigd aan de verzekeringsmaatschappij als u uw recht op terugtrekking uitoefent terwijl zich tijdens de bedenktijd een schadevoorval heeft voorgedaan dat een beroep op de dekking van de overeenkomst meebrengt en waarvan u niet op de hoogte was.

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle dekkingen

DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 

Wij, verzekeraar
MUTUAIDE ASSISTANCE – 126, rue de la Piazza – CS 20010 – 93196 Noisy-le-Grand Cedex – S.A. (nv) met een kapitaal van € 12.558.240, volledig volgestort – Onderneming geregeld door middel van de Code des Assurances RCS (HR) 383 974 086 Bobigny – BTW FR 31 3 974 086 000 19

DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 
Wij, verzekeraar
MUTUAIDE ASSISTANCE – 126, rue de la Piazza – CS 20010 – 93196 Noisy-le-Grand Cedex – S.A. (nv) met een kapitaal van € 12.558.240, volledig volgestort – Onderneming geregeld door middel van de Code des Assurances RCS (HR) 383 974 086 Bobigny – BTW FR 31 3 974 086 000 19.

Ernstig persoonlijk ongeval
Plotselinge verandering van de gezondheid als gevolg van een plotseling optredende oorzaak van buitenaf zonder opzet van het slachtoffer, vastgesteld door een bevoegde medische instantie en die afgifte meebrengt van een recept voor medicijnen voor de patiënt en stopzetting van elke beroepsmatige of andere activiteit.

Aanslag
Elke gewelddadige handeling die een criminele of onwettige aanval is op personen en/of goederen in het land waar u verblijft die ten doel heeft de openbare orde ernstig te verstoren door middel van intimidatie en terreur en waarover in de media bericht is.
Deze “aanslag” moet door de Franse Minister van Buitenlandse of Binnenlandse zaken als zodanig aangemerkt zijn.
Wanneer er op dezelfde dag in hetzelfde land meerdere aanslagen plaatsvinden en de autoriteiten deze beschouwen als een en dezelfde gecoördineerde actie, wordt deze gebeurtenis beschouwd als een en dezelfde gebeurtenis.

Verzekerde
Natuurlijke persoon of groep, naar behoren verzekerd op grond van deze overeenkomst en hierna aangeduid als “u”. 
Voor de dekkingen hulpverlening en verzekering moeten deze personen hun woonplaats hebben in Frankrijk, in de DOM-ROM COM en Franse overzeese gemeenschappen of in Europa.

Bagage
Reistassen, koffers en de inhoud daarvan, met uitzondering van de kleding die u draagt.

Letsel
Plotselinge verandering van de gezondheid als gevolg van een plotseling optredende oorzaak van buitenaf zonder opzet van het slachtoffer, vastgesteld door een bevoegde medische instantie

Natuurramp
Ongewone intensiteit van een natuurkracht die niet het gevolg is van menselijk handelen. Verschijnsel, zoals een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming of een ernstige natuurramp veroorzaakt door de ongewone intensiteit van een natuurkracht en als zodanig erkend door de openbare instanties.

COM
Onder de COM worden de Collectivités d'Outre-Mer (Franse overzeese gemeenschappen) verstaan, dat wil zeggen: Frans Polynesië, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Sint-Maarten en Saint-Barthélemy.

Definitie van personenhulpverlening
Personenhulpverlening omvat alle prestaties die worden geleverd in geval van ziekte, letsel of overlijden van de verzekerde personen tijdens een gedekte reis.

Gedekte reis
Het verblijf waarvoor u verzekerd bent en waarvoor u de bijbehorende premie heeft voldaan met een duur van ten hoogste 90 aaneengesloten dagen.

Woonplaats 
Voor de dekkingen voor hulpverlening en verzekering wordt als woonplaats beschouwd het vaste woonadres in Frankrijk, de DOM-ROM COM en Franse collectiviteiten of in Europa. In geval van geschillen vormt de fiscale woonplaats de woonplaats.

DOM-ROM, COM en Franse overzeese gemeenschappen
Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Frans Polynesië, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Mayotte, Sint-Maarten, Saint Barthélemy, Nieuw-Caledonië.

DROM
Onder DROM worden de Départements et Régions d'Outre-Mer (Franse overzeese departementen en regio's) verstaan, te weten Guadeloupe, Martinique, Guyana, La Réunion en Mayotte.

Geldigheidsduur van de dekkingen
• De annuleringsdekking gaat in op de dag waarop u de verzekering afsluit en eindigt op de dag van uw vertrek.
• De geldigheidsduur van de overige dekkingen is gelijk aan de data van het verblijf die zijn aangegeven op de door de reisorganisator verstrekte factuur en deze bedraagt ten hoogte 90 dagen achtereen.

Eerste benodigdheden
Kleding en toiletartikelen voor het overbruggen van de periode dat u niet kunt beschikken over uw persoonlijke bezittingen.

Epidemie
Het zich voordoen van een groot aantal zieken op een bepaalde plek als gevolg van een ziekte.

Europese Economische Ruimte (EER)
Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden.

Buitenland
Elk land buiten uw woonland.

Europa
Onder Europa worden de volgende landen verstaan: Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Europees Frankrijk, Gibraltar, Hongarije, Griekenland, Ierland, Italië en haar eilanden, Liechtenstein, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Prinsdom Monaco, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, San Marino, Zweden en Zwitserland.

Op grond van de verzekering gedekte gebeurtenissen

 • Annulering
 • Diefstal Schade
 • Onderbreking van het verblijf 

Uitvoering van prestaties 
De op grond van deze verzekering gedekte prestaties kunnen pas aanvangen na toestemming van MUTUAIDE ASSISTANCE. Derhalve kunnen uitgaven die begunstigden op eigen gezag gedaan hebben niet worden vergoed door  MUTUAIDE ASSISTANCE.

Eigen risico
In de overeenkomst vastgesteld deel van het schadebedrag dat voor rekening van verzekerde komt in geval van vergoeding na een schadevoorval. Het eigen risico kan worden uitgedrukt in een geldbedrag, een percentage, dagen, uren of in kilometers. 

Verre bestemmingen:
Onder “verre bestemmingen” worden reizen verstaan naar landen die niet voorkomen in de definitie van “middelverre bestemmingen”.

Ziekte
Plotselinge, onvoorziene verandering van de gezondheid, vastgesteld door een bevoegde medische instantie.

Ernstige ziekte
Plotselinge verandering van de gezondheid, vastgesteld door een bevoegde medische instantie en die afgifte meebrengt van een recept voor medicijnen voor de patiënt en stopzetting van elke professionele of andere activiteit.

Maximum per gebeurtenis
Wanneer de dekking geldt voor meerdere verzekerde slachtoffers van dezelfde schadegebeurtenis die verzekerd zijn onder dezelfde bijzondere voorwaarden, is de dekking van verzekeraar in elk geval beperkt tot het maximumbedrag dat is voorzien voor deze dekking, ongeacht het aantal slachtoffers. Als gevolg daarvan worden de schadevergoedingen verminderd en uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal slachtoffers.

Familieleden
Uw wettige echtgenoot, uw geregistreerde of feitelijke partner, uw bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn of die van uw partner, uw stiefvader of -moeder, broers, zussen, met inbegrip van de kinderen van de echtgenoot of samenwonende partner van een van uw directe bloedverwanten in opgaande lijn, stiefbroers, stiefzussen, schoonzoons, schoondochters of die van uw partner. Zij moeten hun woonadres hebben in hetzelfde land als u, tenzij contractueel anders bepaald is.

Middelverre bestemmingen: 
Onder “middelverre bestemmingen” worden reizen bedoeld naar Europa en de Maghreb-landen.

Wij regelen 
Wij ondernemen de nodige stappen om u toegang te geven tot de prestatie.

Wij nemen de kosten voor onze rekening 
Wij betalen de prestatie.

Nietigheid 
Elk bedrog, vervalsing, valse opgave of valse getuigenissen op basis waarvan een beroep zou kunnen worden gedaan op de in deze overeenkomst voorziene dekkingen, brengt de nietigheid mee van onze verplichtingen en verval van de hierin vermelde rechten.

Kostbaarheden
Parels, sieraden, horloges, kledingstukken van bont, evenals elk apparaat voor het afspelen van beeld en/of geluid en de accessoires daarvan, jachtgeweren, visuitrusting, draagbare computers.

Pandemie
Wereldwijde verspreiding van een ziekte.

Quarantaine
Isolatie van een persoon in geval van het vermoeden van een ziekte of vastgestelde ziekte, waartoe beslist is door een bevoegde plaatselijke overheid teneinde het risico van verspreiding van deze ziekte te beperken tijdens een epidemie of pandemie.

Schadevoorval
Onvoorziene gebeurtenis waardoor de dekking van deze overeenkomst in werking treedt.

Toepassingsgebied 
Hele wereld.

WAT IS HET GEOGRAFISCHE DEKKINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST?
De op grond van deze overeenkomst afgesloten dekkingen en/of prestaties gelden in de hele wereld.

WAT IS DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST?
De geldigheidsduur is gelijk aan de duur van de door de reisorganisator verkochte prestaties.
De dekkingsduur kan in geen geval langer zijn dan 3 maanden vanaf de dag van vertrek.
De ANNULERINGSdekking gaat in op de dag waarop u deze overeenkomst sluit en eindigt op de dag van uw vertrek (de heenreis).
De overige dekkingen gaan in op de geplande vertrekdag en eindigen op de geplande dag van terugkeer.

KLACHTENAFHANDELING
 In geval van geschillen of ontevredenheid over de uitvoering van uw overeenkomst nodigen wij u uit dit te melden aan GRITCHEN AFFINITY door te schrijven aan sinistre@declare.fr inzake de verzekeringsdekkingen. 
Als u niet tevreden bent over het antwoord dat u krijgt, kunt u een brief sturen naar:

MUTUAIDE
Service Assurance (Afdeling verzekeringen)
TSA 20296
94368 Bry sur Marne Cedex FRANKRIJK

MUTUAIDE belooft u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen van uw brief. Deze wordt binnen 2 maanden behandeld. Als het geschil niet wordt opgelost, kunt u de Médiation de l'Assurance (Franse ombudsman verzekeringen) inschakelen door middel van een brief aan:

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09 (Frankrijk)

De verzekeraar bevestigt binnen uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst dat hij de klacht ontvangen heeft, tenzij het antwoord zelf binnen deze termijn aan de klant wordt gestuurd. Hij stuurt het antwoord binnen uiterlijk twee maanden na ontvangst aan verzekerde. 

Wanneer na het gegeven antwoord het verschil van mening blijft bestaan, kunt u de Médiation de l'Assurance inschakelen, op voorwaarde dat er geen rechtszaak is aangespannen:

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09 (Frankrijk)

La Médiation de l’Assurance is niet bevoegd kennis te nemen van overeenkomsten ter dekking van beroepsmatige risico's.

VERZAMELING VAN GEGEVENS 
Verzekerde erkent ervan op de hoogte te zijn dat verzekeraar zijn persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overigens:
-    dat het verplicht is de gestelde vragen te beantwoorden en dat valse opgaven of verzwijging voor hem kunnen leiden tot nietigheid van de afgesloten verzekering (artikel L 113-8 van de Code des assurances) of vermindering van de schadevergoedingen (artikel L 113-9 van de Code des assurances);

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het afsluiten en de uitvoering van zijn overeenkomst en de dekkingen, het beheer van de commerciële en contractuele betrekkingen of de nakoming van de geldende bepalingen uit wet- en regelgeving en administratieve voorschriften.
 • De verzamelde en verwerkte gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of de wettelijke verplichting. Deze gegevens worden daarna bewaard gedurende de periodes die zijn vastgelegd in de bepalingen inzake verjaring.
 • De ontvangers van gegevens die betrekking hebben op verzekerde zijn, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, de afdelingen van verzekeraar die belast zijn met het afsluiten, het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en de dekkingen, zijn afgevaardigden, gemachtigden, partners, opdrachtnemers en herverzekeraars in het kader van de uitvoering van hun taken. Indien van toepassing kunnen zij ook worden doorgegeven aan professionele instanties evenals aan alle personen die optreden in het kader van de overeenkomst, zoals advocaten, deskundigen, justitiële en ministeriële functionarissen, curatoren, voogden, onderzoekers. Gegevens die betrekking hebben op verzekerde kunnen eveneens worden doorgegeven aan de verzekeringnemer, evenals aan alle personen die bevoegde derde zijn (gerechten, arbiters, mediators, betrokken ministeries, voogdij- en toezichthoudende instanties en alle openbare organen die bevoegd zijn deze te ontvangen, evenals de diensten die belast zijn met controle, zoals accountants, auditors en afdelingen belast met interne controle).
 • In zijn hoedanigheid van financiële instelling is verzekeraar onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die voornamelijk voortvloeien uit de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek) inzake de bestrijding van witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme en daarom houdt hij toezicht op overeenkomsten die kunnen leiden tot het formuleren van een melding van verdenking of een maatregel tot bevriezing van tegoeden. De gegevens en stukken met betrekking tot verzekerde worden gedurende vijf (5) jaar bewaard vanaf het einde van de overeenkomst of beëindiging van de betrekking. 
 • De persoonsgegevens van verzekerde kunnen eveneens worden gebruikt in het kader van bestrijding van verzekeringsfraude en, indien van toepassing, worden opgenomen op een lijst met personen die een frauderisico vormen. Deze vermelding op de lijst kan leiden tot langer onderzoek van het dossier en zelfs tot vermindering of afwijzing van een recht, een prestatie, een overeenkomst of aangeboden dienst. In dat kader kunnen zijn persoonsgegevens (of de gegevens van personen die partij of belanghebbende zijn bij de overeenkomst) worden verwerkt door iedere bevoegde persoon die zich bezighoudt met fraudebestrijding in een van de onderdelen van de verzekeringsgroep. Deze gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan bevoegd personeel van instanties die rechtstreeks betrokken zijn bij fraude (andere verzekeringsorganen of tussenpersonen; gerechtelijke instanties, mediators, arbiters, justitiële en ministeriële functionarissen; derde-organisaties die op grond van een wettelijke bepaling bevoegd zijn en, indien van toepassing, slachtoffers van frauduleuze handelingen of hun vertegenwoordigers). In geval van een fraudewaarschuwing worden de gegevens ten hoogste zes (6) maanden bewaard om de melding te onderzoeken en daarna vernietigd, tenzij de melding terecht blijkt te zijn. In geval van een terechte melding worden de gegevens ten hoogste vijf (5) jaar bewaard na sluiting van het fraudedossier of tot het einde van de gerechtelijke procedure en de toepasselijke verjaringstermijnen. Van personen die op een lijst met vermoedelijke fraudeurs staan, worden de gegevens verwijderd na een termijn van 5 jaar vanaf de datum van opname op die lijst.
 • In zijn hoedanigheid van verzekeraar is hij gerechtigd om gegevens te verwerken inzake overtredingen, veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, hetzij op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, hetzij tijdens de uitvoering daarvan of in het kader van de behandeling van geschillen.
 • De persoonsgegevens kunnen door verzekeraar eveneens gebruikt worden in het kader van verwerkingen die hij toepast met als doel onderzoek en ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit of de relevantie van zijn toekomstige verzekeringsproducten en/of hulpverlening en dienstenaanbod.
 • De persoonsgegevens van verzekerde kunnen toegankelijk zijn voor bepaalde medewerkers of dienstverleners van verzekeraar die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. 
 • Verzekerde heeft, mits hij zijn identiteit aantoont, recht op inzage, rectificatie, wissing en bezwaar tegen de gegevensverwerking. Hij heeft eveneens het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens als deze niet meer nodig zijn, of de door hem verstrekte gegevens in een gestructureerd formaat op te vragen wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de overeenkomst of hij toestemming heeft gegeven voor het gebruik daarvan. Hij heeft het recht aanwijzingen te geven over wat er na zijn dood moet gebeuren met zijn persoonsgegevens. Deze algemene of speciale aanwijzingen hebben betrekking op de bewaring, het wissen en de doorgifte van zijn gegevens na zijn dood.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de functionaris gegevensbescherming van verzekeraar:

-    door middel van een e-mail aan: DRPO@MUTUAIDE.fr 
of    
-    door middel van een brief aan het volgende adres: Délégué représentant à la protection des données (functionaris gegevensbescherming) – MUTUAIDE ASSISTANCE – 126, rue de la Piazza – 93196 Noisy le Grand (Frankrijk).

Wanneer het verzoek aan de functionaris gegevensbescherming niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft hij de mogelijkheid de Franse toezichthoudende autoriteit, de CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés), in te schakelen.


SUBROGATIE
MUTUAIDE ASSISTANCE wordt tot aan de hoogte van de betaalde schadevergoedingen en de door haar geleverde diensten gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van verzekerde tegenover iedere persoon die aansprakelijk is voor de feiten die aanleiding waren voor haar optreden. Wanneer de op grond van de overeenkomst geleverde prestaties geheel of gedeeltelijk gedekt zijn bij een andere maatschappij of instelling, wordt MUTUAIDE ASSISTANCE gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van verzekerde tegenover die maatschappij of instelling.


VERJARING
Op grond van artikel L 114-1 van de Code des assurances verjaart elke vordering die voortvloeit uit deze overeenkomst twee jaar na de gebeurtenis waaruit deze vordering is ontstaan. Deze termijn is op tien jaar gebracht voor dekkingen in verband met overlijden, omdat de vorderingen van begunstigden uiterlijk dertig jaar na deze gebeurtenis verjaren.
Deze termijn gaat echter pas in:    

 • in geval van verzwijging, valse of onjuiste opgave over het gelopen risico: vanaf de dag waarop verzekeraar daarvan kennis heeft genomen;
 • in geval van een schadevoorval: vanaf de dag waarop belanghebbenden daarvan kennis hebben genomen, als zij bewijzen daarvan niet eerder op de hoogte te zijn geweest.

Wanneer de vordering van verzekerde tegenover verzekeraar is gebaseerd op een verhaalsactie van een derde gaat deze verjaringstermijn pas in vanaf de dag waarop die derde een gerechtelijke vordering heeft aangespannen tegen verzekerde of door deze schadeloos is gesteld.
Overeenkomstig artikel L 114-2 van de Code des assurances kan deze verjaringstermijn gestuit worden door een van de volgende gewone gronden voor stuiting:

 • de erkenning door de schuldenaar van het recht van degene tegenover wie het verjaarde (artikel 2240 van de Code civil (Frans burgerlijk wetboek);
 • een vordering in rechte, zelfs in kort geding, totdat de zaak vervallen is. Hetzelfde geldt wanneer deze aanhangig is gemaakt bij een onbevoegd gerecht of wanneer de akte waarmee de zaak aanhangig wordt gemaakt nietig wordt verklaard als gevolg van een procedurefout (de artikelen 2241 en 2242 van de Code civil). De stuiting komt niet tot stand wanneer eiser afziet van zijn vordering of de rechtszaak laat vervallen of indien zijn vordering definitief wordt afgewezen (artikel 2243 van de Code civil);
 • of in geval van een conservatoire maatregel die is getroffen op grond van de Code des procédures civiles d'exécution (Frans wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake tenuitvoerlegging) of een handeling van gedwongen tenuitvoerlegging (artikel 2244 van de Code civil).

Er wordt aan herinnerd dat:
De ingebrekestelling van een van de hoofdelijke schuldenaars door middel van een gerechtelijke vordering of een akte van gedwongen tenuitvoerlegging of erkenning door de schuldenaar van het recht van degene tegenover wie de termijn verjaart, stuit de verjaringstermijn tegenover alle anderen, zelfs tegenover hun erfgenamen.
De ingebrekestelling van een van de erfgenamen van een hoofdelijke schuldenaar of de erkenning door die erfgenaam stuit echter niet de verjaringstermijn ten opzichte van de overige mede-erfgenamen, zelfs niet in geval van een hypothecaire vordering, als de verplichting scheidbaar is. Deze ingebrekestelling of erkenning stuit de verjaringstermijn ten opzichte van de overige medeschuldenaren slechts voor het deel waarvoor deze erfgenaam gehouden is.
Voor stuiting van de verjaringstermijn voor het geheel ten opzichte van de overige medeschuldenaren is ingebrekestelling noodzakelijk van alle erfgenamen van de overleden schuldenaar of de erkenning door al deze erfgenamen (artikel 2245 van de Code civil).
De ingebrekestelling van de hoofdschuldenaar of diens erkenning stuit de verjaringstermijn tegen de borg (artikel 2246 van de Code civil).

De verjaringstermijn kan ook gestuit worden door: 

 • benoeming van een deskundige naar aanleiding van een schadevoorval;
 • toezending van een aangetekende brief met bericht van ontvangst (van verzekeraar aan verzekerde inzake de vordering tot betaling van de premie en van verzekerde aan verzekeraar inzake de betaling van de schadevergoeding).

GESCHILLENREGELING
Elk geschil tussen verzekeraar en verzekeraar over de vaststelling en betaling van de prestaties dat niet minnelijk geregeld wordt, wordt door de meest gerede partij voorgelegd aan het bevoegde gerecht van de woonplaats van verzekerde, overeenkomstig de bepalingen van artikel R 114-1 van de Code des assurances.

VALSE VERKLARINGEN
Wanneer deze de omvang van het risico wijzigen of wij deze hierdoor lager inschatten:

 • Elke verzwijging of opzettelijke valse verklaring van uw kant leidt tot nietigheid van de overeenkomst. De betaalde premies blijven ons toebehoren en wij hebben het recht de betaling te eisen van de vervallen premies, zoals is bepaald in artikel L 113.8 van de Code des assurances.
 • Elke nalatigheid of onjuiste verklaring van uw kant waarvan de kwade trouw niet wordt vastgesteld leidt tot ontbinding van de overeenkomst 10 dagen na de kennisgeving die per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan u wordt toegestuurd en/of toepassing van verlaging van de schadevergoedingen zoals bepaald in artikel L 113.9 van de Code des assurances.

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
De autoriteit belast met het toezicht op MUTUAIDE ASSISTANCE is de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex 9 (Frankrijk).

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal