Ik heb me vergist van winkel, van periode of van materiaal. Hoe kan ik mijn reservering wijzigen?


Overeenkomstig de Algemene huurvoorwaarden kan een reservering niet op de website worden gewijzigd.

Alleen onze klantendienst kan wijzigingen aanbrengen op verzoek van de klant via het e-mailadres serviceclient@sport2000.fr met vermelding van:

 • 'Wijziging reservering' als onderwerp van de e-mail;
 • het reserveringsnummer en de aard van de wijziging in de inhoud van de e-mail.

Enkel de onderstaande verzoeken van de klant worden aanvaard:

 • Toevoegen of verwijderen van materiaal en diensten in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijzigen van de huurperiode in de winkel waar de reservering geboekt werd.
 • Wijziging van de winkel voor dezelfde huurperiode.

Behoudens de volgende voorwaarden:

 • Indien de klant zijn reservering wijzigt en de huurkosten hoger uitvallen, zal het verschil aangerekend worden tegen het geldende tarief van de Verhuurwinkel. De Vennootschap behoudt het oorspronkelijk betaalde bedrag. Het extra bedrag wordt bij het te betalen saldo in de winkel opgeteld.
 • Indien het gewijzigde reserveringsbedrag lager is dan het aanvankelijk gefactureerde bedrag:
  • Indien reeds 100% van het reserveringsbedrag online is voldaan, wordt het verschil binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee de betaling is gedaan. 
  • Indien de klant online alleen een aanbetaling heeft gedaan, zal het verschil in mindering worden gebracht op het in de winkel nog te betalen restantbedrag.
 • Indien de Klant de reservering minder dan 48 uur voor de start van de Huur wijzigt, komt deze wijziging overeen met een annulering van de voorgaande reservering overeenkomstig de in artikel 7 hieronder beschreven voorwaarden.

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal