Privacyverklaring


LAATST BIJGEWERKT OP: 01/09/2014.

Sport 2000 France hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die over u verzameld worden.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verspreiden.

MET WIE DIENT U CONTACT OP TE NEMEN IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, en als u meer bepaald uw recht op inzage, aanpassing en verzet tegen het gebruik ervan wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar resa@sport2000.fr of schrijven naar Sport 2000 France - Service Réservations - route d'Ollainville - 91520 Egly - Frankrijk.

welke PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN we?

De persoonsgegevens van onze bezoekers worden verzameld bij het invullen van onze contactformulieren, wanneer men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bij het aanmaken van een account, het invullen van een sponsoraanvraag, offerteaanvraag of bij het reserveren van skimateriaal. Onze onderneming heeft deze gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. Deze gegevens kunnen opgeslagen worden in ons klantenbestand en u kunt op elk moment uw recht op toegang, aanpassingen en verzet tegen het gebruik ervan, laten gelden.

Wij gebruiken ook cookies om uw surfervaring te verbeteren en voor marketingdoeleinden zoals vermeld in het deel 'Andere gegevens …'.

De persoonsgegevens die wij over u en uw gezelschap verzamelen, omvatten onder meer:

 • algemene gegevens in verband met uw identiteit, uw adresgegevens en persoonlijk situatie: burgerlijke stand, voornaam, naam, e-mail en telefoonnummer, geboortedatum, wachtwoorden;
 • gegevens over marketingvoorkeuren en feedback van klanten; U kunt ons tevens gegevens verstrekken in verband met uw commerciële voorkeuren, deelnemen aan wedstrijden of een loterij of aan iedere andere promotieactie, of een optionele klanttevredenheidsenquête invullen.

ANDERE GEGEVENS DIE WIJ OP DE WEBSITE VERZAMELEN

Deze “Andere gegevens” zijn gegevens die uw identiteit niet onthullen zoals:

 • uw surfgedrag op de website/het internet;
 • gegevens die via cookies, pixel tags en andere technologieën verzameld worden.

Wij en onze externe dienstverleners kunnen deze Andere gegevens op verschillende manieren verzamelen, en meer bepaald:

VIA UW BROWSER

De meeste websites verzamelen bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres (d.w.z. het anders van uw computer op internet), uw schermresolutie, het type en de versie van uw besturingssysteem, het type en de versie van uw webbrowser, het tijdstip van uw bezoek en de pagina's die u geraadpleegd hebt. We gebruiken deze informatie om na te gaan hoe vaak de website bezocht wordt, serverproblemen vast te stellen en de site te beheren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn gegevensbestanden die rechtstreeks op uw computer opgeslagen worden. We gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan.

Via deze cookies kunnen we uw computer herkennen en informatie verzamelen zoals het type browser, de tijd die u doorbrengt op de website, welke pagina's u bezoekt, uw taalvoorkeuren...

We kunnen deze informatie gebruiken voor veiligheidsdoeleinden, om het surfen te vergemakkelijken, om informatie op een efficiëntere wijze weer te geven, om uw surfervaring op de website te personaliseren of om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen.

Deze cookies maken het bovendien mogelijk om u de reclamecampagnes of aanbiedingen voor te stellen die u wellicht het meeste interesseren. We kunnen deze cookies ook gebruiken om na te gaan hoe u reageert op onze reclameboodschappen, en cookies of andere bestanden gebruiken om uw gebruik van andere websites te volgen.

GEBRUIK VAN PIXEL TAGS, ONZICHTBARE PIXELS, ONZICHTBARE GIFS OF ANDERE VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Deze kunnen op bepaalde pagina's van de website en in elektronische berichten in HTML-formaat gebruikt worden om de handelingen van de gebruikers op de website en de ontvangers van de e-mails te volgen, het succes van onze reclamecampagnes te meten en statistische gegevens over het gebruik van de site en de responsgraad te verzamelen.

We maken gebruik van de dienst Google Analytics, die cookies en onzichtbare pixels aanwend om beter te begrijpen hoe de consumenten onze website gebruiken, zodat we de site verder kunnen verbeteren. Google mag de gegevens die wij aan hen verstrekken niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het strikt noodzakelijke om ons te helpen. Voor meer informatie over de dienst Google Analytics, en over de privacy- en gebruiksvoorwaarden, kunt u op deze link klikken http ://www.google.fr/intl/nl/policies/.

WAT WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENSGEGEVENS DOEN

De persoonsgegevens die wij in ons wederzijds belang verzamelen, gebruiken we om:

 • U de meest optimale dienstverlening te verschaffen, vanaf de online reservering van uw skimateriaal tot de afhaling ervan ervan in de winkel.
 • Uw account en/of informatie te beheren.
 • U op de hoogte houden van van onze activiteiten.
 • U belangrijke informatie op te sturen over belangrijke wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de website.
 • Peilen naar uw mening via tevredenheidsenquêtes
 • U marketinginformatie op te sturen (met name informatie over andere producten en diensten van specifiek gekozen partners) op basis van uw gekozen voorkeuren.
 • Uw surfervaring op de website te personaliseren door u informatie en reclameboodschappen te verstrekken op maat van uw profiel.
 • U te identificeren ten aanzien van personen naar wie u berichten stuurt via de website.
 • U deel te laten nemen aan wedstrijden, loterijen en andere vergelijkbare promotiecampagnes, en deze activiteiten te beheren Sommige van deze activiteiten zijn aan bijkomende voorwaarden onderworpen, die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verspreiden; wij raden u dan ook aan om deze aandachtig te lezen.
 • Klachten af te handelen en verzoeken om uw gegevens te raadplegen of te wijzigen te beheren.

DELEN VAN PERSOONsGEGEVENS

Tenzij u hiermee ingestemd heeft, verkopen noch verhuren we uw persoonlijke gegevens aan derden, noch wisselen we deze gegevens uit of verlenen we een licentie hiervoor.

Eventueel kunnen we de persoonsgegevens van alle gebruikers samenvoegen en deze gegevens doorgeven aan derden, inclusief aan adverteerders, voor marketing- en promotiedoeleinden. Deze derden hebben niet het recht uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan deze hierboven omschreven, en zij zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en zich te houden aan de algemene privacyregels die in deze privacyverklaring beschreven worden.

Sport 2000 France behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te geven aan derden indien de wet, de regelgeving of een verzoek van de rechtbank ons hiertoe verplicht of machtigt.

Wij wijzen u erop dat u in bepaalde gevallen zelf u persoonsgegevens kunt meedelen op uw profielpagina's en blogs, en via andere vergelijkbare diensten waartoe u eventueel toegang hebt op onze websites, waar u de mogelijkheid krijgt om informatie te delen. U dient zich er bewust van te zijn dat de informatie die u publiceert of verspreidt via dit soort diensten, openbaar wordt en aldus ter kennis gebracht kan worden van deze sites en het publiek in het algemeen. We raden u sterk aan voorzichtig te zijn wanneer u persoonsgegevens of andere gegevens voor dit soort diensten bekendmaakt op onze sites, indien dergelijk diensten beschikbaar zijn.

BEVEILIGING

Sport 2000 France neemt alle gepaste technische, materiële, juridische en organisatorische maatregelen conform de geldende wetgeving om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te beschermen.

Bij de toegang tot uw account op de website en de toegang tot het online betalingsplatform wordt gebruik gemaakt van Secure Sockets Layers-versleuteling (SSL) om respectievelijk uw persoonlijke en bankgegevens te beschermen bij de verzameling en verwerking ervan.

Ondanks alle maatregelen die we toepassen, kunnen wij u geen absolute garantie geven met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens.

Indien u vermoedt dat de gegevensuitwisseling met ons niet meer op een veilige manier verloopt (in het bijzonder als u de indruk hebt dat de veiligheid van de door u verstrekte persoonsgegevens in gevaar is), gelieve dit onmiddellijk aan ons te melden. Raadpleeg het hoofdstuk “Met wie dient u contact op te nemen in verband met uw persoonsgegevens?” hierboven.

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Sport 2000 France zal alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij gebruiken voor de in deze Privacyverklaring voorziene doeleinden zo correct en volledig mogelijk zijn.

Sport 2000 France bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig voor de uitvoering van de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

PERSOONSGEGEVENS VAN ANDERE PERSONEN

Indien u persoonlijke gegevens meedeelt aan Sport 2000 France die betrekking hebben op andere personen, verbindt u zich ertoe om: 

 • de persoon in kwestie te informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring; 
 • en alle wettelijk vereiste toelatingen te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de verspreiding en de overdracht (met name de grensoverschrijdende overdracht) van de persoonsgegevens van deze persoon, in overeenstemming met de onderhavige Privacyverklaring.

MARKETINGVOORKEUREN

Sport 2000 France biedt u regelmatig de mogelijkheid om uw marketingvoorkeuren mee te delen, met name in het kader van de berichten die we u eventueel kunnen sturen.

Indien u geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen van ons via e-mail, per post, telefonisch of via berichten op uw mobiele telefoon, kunt u deze wens uitdrukken door de juiste vakjes aan te vinken in de online formulieren die we gebruiken voor de verzameling van persoonsgegevens. U kunt deze wens ook uitdrukken door op de link 'Uitschrijven' te klikken die u in elke e-mail vindt, of anders door contact op te nemen op de wijze beschreven in het hoofdstuk “Met wie dient u contact op te nemen in verband met uw persoonsgegevens?” hierboven.

We respecteren trouwens ook uw keuzes met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden. U kunt ervoor kiezen om deze informatie niet te delen door contact op te nemen met ons via de bovenstaande adressen of door de juiste vakjes aan te vinken in de documenten/formulieren of de webpagina's van Sport 2000 die wij gebruiken voor de verzameling van persoonsgegevens.
Zelfs nadat u toestemming hebt gegeven op het moment van de verzameling en u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere ondernemingen van de groep of externe partnerondernemingen, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met ons op de wijze beschreven in het hoofdstuk “Met wie dient u contact op te nemen in verband met uw persoonsgegevens?” hierboven.

We proberen zo snel mogelijk gevolg te geven aan uw uitschrijvingsverzoek en in ieder geval binnen de wettelijk bepaalde termijn. Als u ervoor kiest om deze mededelingen niet te ontvangen, zullen wij ons best doen om de derde partijen in te lichten over uw keuze. Houd er ook rekening meet dat indien u zich uitschrijft voor onze publicitaire mededelingen, wij nog steeds andere belangrijke berichten van administratieve aard kunnen opgsturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

VERZOEK om TOEGANG, CORRECTIE, VRAGEN EN BEZORGDHEDEN

Krachtens de gewijzigde Wet inzake de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, hebt u het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te wissen. U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Gelieve contact op te nemen met ons op de wijze beschreven in het hoofdstuk “Met wie dient u contact op te nemen in verband met uw persoonsgegevens?” om deze rechten uit te oefenen.

EXTERNE WEBSITES

De onderhavige Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Onze website kan nu en dan links bevatten die verwijzen naar andere websites van onze partnernetwerken of derden die hun eigen beleid toepassen, waarvoor wij in geen geval aansprakelijk geteld kunnen worden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR MINDERJARIGEN

Deze website is niet bedoeld voor personen van minder dan achttien (18) jaar en wij vragen dat zij hun eigen persoonsgegevens niet op deze website invoeren.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Wij houden deze Privacyverklaring regelmatig tegen het licht en behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen, om rekening te houden met de wijzigende omstandigheden waarin wij onze onze activiteiten uitoefenen en met de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wij werken de Website en deze Privacyverklaring regelmatig bij.

Raadpleeg de datum onder 'Laatst bijgewerkt op' bovenaan de onderhavige Privacyverklaring om na te gaan wanneer ze voor het laatst herzien werd.

Huur uw ski's bij Sport 2000

Geniet van producten en diensten van uitstekende kwaliteit

Reserveer uw materiaal